Samorządowe jednostki oswiatowe i instytucje kultury

Instytucje Kultury

Teatr Wielki w Łodzi www.operalodz.com.pl
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi www.teatr-jaracza.lodz.pl
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina www.filharmonia.lodz.pl
Muzeum Sztuki w Łodzi www.msl.org.pl
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 www.maie.art.pl

Łódzki Dom Kultury www.ldk.lodz.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi www.wbp.lodz.pl

 

Samorządowe Instytucje Oświatowe

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu: www.get.edu.pl

- Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu

www.prof.get.edu.pl

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

www.wodn.get.edu.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi www.cku-lodz.edu.pl
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:  

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

www.policealna.net.pl

- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

www.bursatm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi www.nowoczesnaszkola.edu.pl
Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi www.tech-dent.lodz.pl
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu:  

- Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

www.szp.edu.pl

- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

www.bursa.sieradz.pl
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:  

- Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu

www.lowickiecku.pl

- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu

www.bursa.lowicz.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim www.policealna.org.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu www.zss-rafalowka.regiony.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi www.wodn.lodz.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Piotrkowie Trybunalskim www.wodn.piotrkow.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Sieradzu

www.wodnsieradz.edu.pl
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Skierniewicach www.wodnskierniewice.eu
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim www.pedagogiczna.edu.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu www.bpsieradz.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach www.bpskierniewice.pl
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi www.pbw.lodz.pl
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi www.bursa.lodzkie.pl

 

 

 

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com