O projekcie

„Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” (01.12.2011 – 31.10.2013)


Projekt pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu była promocja marki regionalnej „Łódzkie intelektualne”, a co za tym idzie promowanie województwa jako prężnie działającego ośrodka naukowo-akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców między innymi przy pomocy produktów regionalnych, którymi są w tym wypadku konkursy realizowane przez Województwo Łódzkie.

Marka była promowana poprzez: kampanię medialną: spoty telewizyjne, radiowe, artykuły w prasie, przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, bannerów, wkładek do gazet lokalnych, utworzenie strony internetowej promującej markę, uczestnictwo w targach edukacyjnych i imprezach regionalnych, forum naukowo-akademickie pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, innowacyjny program stypendialny.

 

„Łódzkie intelektualne – II edycja” (01.01.2014 – 30.09.2015)

Przedmiotem projektu była kontynuacja promocji marki regionalnej Łódzkie intelektualne podczas II edycji projektu, z ukierunkowaniem na promocję potencjału środowiska naukowo-badawczego łódzkich uczelni wyższych, jak również dalsze promowanie województwa jako prężnie działającego ośrodka naukowo-akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców poprzez system stypendiów i konkursów.

Projekt wpłynął na podniesienie atrakcyjności regionu poprzez unikatowość promowanej marki. Realizacja działań mających na celu rozpropagowanie marki Łódzkie intelektualne przyczyniła się do poprawy wizerunku województwa na tle całego kraju. Adresatami projektu byli: potencjalni studenci, studenci uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, mieszkańcy województwa łódzkiego i całego kraju.

Marka była promowana poprzez: przygotowanie publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego oraz sektora badawczego w województwie łódzkim, emisję programów promocyjnych w telewizji, publikację artykułów sponsorowanych w prasie, przygotowanie materiałów promocyjnych, organizację Forum naukowego, wręczenie statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystującą potencjał łódzkich naukowców, realizację programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

W 2014 roku w ramach projektu Łódzkie intelektualne – II edycja zostały wręczone statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców. Wyróżnione zostały firmy wspierające laureatów stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Statuetka to jedno z narzędzi mających na celu promocję wspólnych projektów sfery nauki i biznesu oraz upowszechnienie marki „Łódzkie intelektualne” wśród mieszkańców województwa i kraju.
Dalsze upowszechnianie marki wpisuje się w proces budowania tożsamości regionu i ma za zadanie pokazać, że w województwie łódzkim warto studiować, warto pracować i inwestować.


 

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com