Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców

Wręczenie statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego !

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia statuetek dla przedsiębiorców za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców w 2016 roku.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Królikowska-Kińska - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. n med. Henryk Chmielewski - były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi oraz prof. dr hab. inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Przybyłych gości oraz laureatów statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.

Marszałek Witold Stępień wyraził satysfakcję z możliwości przyznania już po raz trzeci statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Wręczając listy gratulacyjne oraz statuetki Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Statuetki zostały przyznane firmom, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów, umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Statuetka przyznawana jest firmom, które promują „dobre praktyki” z zakresu wspólnych projektów sfery nauki i biznesu (B+R).

W roku 2016 nagrodzonych zostało 5 firm, które są Partnerami i współpracują z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Statuetki przyznano:

1.    Atos Polska S.A.
2.    COMARCH S.A.
3.    Ericpol Sp. z o.o.
4.    GFT Poland Sp. z o.o.
5.    Transition Technologies S.A.


Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców przyznane po raz trzeci !

W roku 2016 już po raz trzeci przyznane zostały Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców. Statuetki zostały przyznane firmom, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów, umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Statuetka przyznawana jest firmom, które promują „dobre praktyki” z zakresu wspólnych projektów sfery nauki i biznesu (B+R).

W roku 2016 nagrodzonych zostało 5 firm, które są Partnerami i współpracują z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Na Wydziale realizowany jest unikalny program pn. „Mały Oksford”. Program ten skierowany jest do najlepszych studentów Wydziału i polega na realizacji w toku studiów projektów o charakterze wdrożeniowym, we współpracy z przedsiębiorstwami i firmami regionu łódzkiego z  branży teleinformatycznej. W programie brał udział miedzy innymi p. Przemysław Kucharski (stypendysta Marszałka Województwa Łódzkiego z 2016 r.).
Nagrodzone firmy prowadzą szereg szkoleń i warsztatów dla studentów Wydziału. Realizowany jest m.in. cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez firmę Ericpol pod nazwą „Akademia Telekomunikacji ERICPOL”. Wykłady adresowane są do studentów kierunków technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Aktualnie trwa 7 edycja Akademii Telekomunikacji, do tej pory Akademię ukończyło już ponad 600 osób. Pomysłodawczynią i koordynatorem Akademii była miedzy innymi p. Beata Mordzak (stypendystka Marszałka Województwa Łódzkiego z 2016 r.).
Firmy wspierają Wydział merytorycznie, opiniując zakresy tematyczne prowadzonych studiów podyplomowych, przedmiotów powiązanych z profilem działalności, prowadzą wykłady stałe i gościnne. Dla studentów i absolwentów organizowane są innowacyjne staże wakacyjne oraz praktyki.

Statuetki przyznano:

  1. Atos Polska S.A.

Dynamiczna firma technologiczno-doradcza, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Atos Polska jest liderem w tworzeniu rozwiązań wspierających obsługę i samoobsługę klientów firm z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego, przemysłowego oraz publicznego. Zespół ponad 900 specjalistów Atos Polska pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku i Wrocławiu wspiera klientów w całym procesie realizacji nowych rozwiązań – od określenia strategii, poprzez definicję procesów biznesowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, aż po zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój.

2.    COMARCH S.A.

Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych produktów i rozwiązań, z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi uzupełnianych najwyższej jakości usługami. Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach (w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) dzięki projektom zrealizowanym dla największych polskich i światowych marek.

3.    Ericpol Sp. z o.o.

Ericpol jest firmą informatyczną działającą od 1991 roku na międzynarodowym rynku ICT (Information and Communication Technology). Świadczy usługi outsourcingu, consultingu i integratorskie, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce (Kraków, Łódź, Warszawa, Gniezno) oraz 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol. Obecnie zatrudnia ponad 2000 pracowników.

4.    GFT Poland Sp. z o.o.

GFT Poland to międzynarodowa firma IT. Tworzy oprogramowanie dla 9 z 10 największych banków inwestycyjnych na świecie. GFT Group to globalny partner technologiczny dla cyfrowych wyzwań przyszłości. Oferuje możliwość pracy w międzynarodowych projektach IT dla programistów, testerów, inżynierów wsparcia aplikacji, menedżerów projektów oraz analityków biznesowych. Zatrudnia ponad 3300 osób na całym świecie. Polskie biura znajdują się w Łodzi oraz Poznaniu, gdzie zatrudnionych jest już ponad 600 osób. GFT jest jednym z największych światowych dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego.

5.    Transition Technologies S.A.

Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i międzynarodowych klientów – na swoim koncie ma m.in. wdrożenia w Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dla wybranych sektorów rynku: energetyki, gazownictwa, przemysłu oraz biomedycyny. Firma swoją siedzibę ma w Warszawie, posiada też 7 ośrodków regionalnych w Polsce – w Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi, Kielcach, Koszalinie, Wrocławiu i Lublinie oraz przedstawicielstwo w Niemczech i filię w Stanach Zjednoczonych. Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 700 pracowników.

Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane po raz drugi !!!

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał statuetki dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców. Uhonorowano firmy, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów oraz umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Promowane zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.
Uroczystość wręczenia statuetek oraz listów gratulacyjnych dla nagrodzonych Firm odbyła się w dniu 8 czerwca 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury.

Statuetki otrzymali:

ABB Sp. z o.o.

Firma współpracuje ze studentami Politechniki Łódzkiej w obszarach dotyczących realizacji m.in.: praktyk i staży studenckich i absolwenckich, konsultacji przy tworzeniu programów studiów, tworzeniu prac dyplomowych i projektów semestralnych na podstawie procesów realizowanych w firmie. Pracownicy przedsiębiorstwa obejmują nadzór merytoryczny nad wspólnie realizowanymi projektami naukowo-badawczymi.

Airbus Helicopters Polska Sp. z o.o.

Kooperacja firmy z Politechniką Łódzką umożliwia realizację m.in. prac dyplomowych dla studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunków, których tematyka dotyczy rozwoju konstrukcji lotniczych. Podczas współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą Airbus Helicopters powstały prace dyplomowe magisterskie oraz doktorat. Firma oferuje również łódzkim studentom długoterminowe staże w swoich fabrykach na terenie Francji i Niemiec. Wspólne działania mają na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w gospodarce.

Celther Polska Sp. z o.o.

Firma w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi realizuje program staży oraz praktyk dla studentów. Udziela także wsparcia przy tworzeniu prac magisterskich. Firma umożliwia również prowadzenie badań naukowych na nowoczesnym sprzęcie. Dział badawczo-rozwojowy Celther Polska zlecał badania na zwierzętach do doskonale wyposażonej Zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celther Polska i Uniwersytet Medyczny w Łodzi współpracują na wszystkich możliwych płaszczyznach: usług, działalności dydaktycznej, naukowej.

Infosys  BPO Poland Sp. z o.o.

Firma wspiera rozwój nauki i współpracę z uczelniami wyższymi. Przedstawiciele centrum Infosys zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywnie wspierają finansowanie inicjatyw akademickich i kół naukowych. Firma współtworzyła studium podyplomowe z zakresu prowadzenia centrów usług wspólnych i BPO na Uniwersytecie Łódzkim oraz program kierunku studiów Lingwistyka dla Biznesu. Firma współpracowała również ze studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: Glosariusz wielojęzyczny z zakresu finansów i rachunkowości wraz z ćwiczeniami i opracowaniem słownictwa.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.


W dniu 27 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.

Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz piętnasty a łączna ich kwota to ponad 524 tys. zł.  Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania po raz pierwszy statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kolejną, lecz niezmiernie istotną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów Konkursu oraz statuetek dla Przedsiębiorców. Wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów i promotorów nagrodzonych prac oraz statuetek dokonali Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, którzy wyrazili ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Przyznane statuetki:
 
Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Firma współpracowała przy realizacji projektu naukowo - badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.
 
KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
Firma wspierała projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców – p. Justynę Komasę, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.
 
Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice
Firma objęła opieką projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.
 
PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Firma była zaangażowana w realizację projektu naukowo- badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiejz Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.
 
Wyróżniony został także Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny.


 
W 2014 r. po raz pierwszy przyznano statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.Statuetki zostały przyznane firmom, które promują „dobre praktyki” z zakresu wspólnych projektów sfery nauki i biznesu (B+R). Promowane zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego i z pewnością zasługuje na wyróżnienie.

Nagrodzone firmy wykorzystują m.in. wyniki badań laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Jest to specjalny program stypendialny wspierający młodych łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju regionu.  Stypendia przyznawane są od 2013 r. w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Dotychczas sfinansowano stypendia o łącznej wartości 350 tys. zł, trafiły one do 20 młodych naukowców.

Statuetki przyznano dla:

Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź

Jedna z największych firm ciepłowniczych w kraju - lider lokalnego rynku ciepła. Dalkia inwestuje w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z energii. Poprzez aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z nauką i wykorzystaniem potencjału łódzkich naukowców Dalkia przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych. Spółka jest jednym z kluczowych pracodawców w mieście i regionie.

KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd

Firma KIKGEL - producent cenionych opatrunków hydrożelowych, od wielu lat dostarcza produkty najwyższej jakości stosowane w leczeniu ran. Zakład obecnie jako jedyny w kraju posiada koncesję na wytwarzanie opatrunków hydrożelowych. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem norm dobrej produkcji oraz nowoczesnych rozwiązań naukowych.

Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92,
95-200 Pabianice

Przez ostatnie lata FlexiPower Group tworzyło technologię opartą na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach solarnych. Vi Technology to przyjazna środowisku technologia specjalizująca się w produkcji próżniowych kolektorów słonecznych. Korzystająca z doświadczenia oraz zasobów ludzkich firma wprowadza efektywne rozwiązania solarne dla użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych i biznesowych. Misją Vi Technology są ciągłe badania i rozwój w celu poprawy rozwiązań technologii solarno-termalnej gwarantujących pewność obniżenia kosztów zużywanej energii, a także redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

"DAMAZ" jest firmą produkującą dzianiny. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz stosuje wysokiej jakości przędze naturalne i syntetyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oferta "DAMAZ"-u sukcesywnie poszerza się o nowe wzory uwzględniające najnowsze tendencje i osiągnięcia w dziedzinie przędz oraz dzianin z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań naukowych.

Wszystkim wyróżnionym firmom serdecznie gratulujemy!

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com