Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz trzynasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 133 wnioski, z których 7 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 93 wnioski z 47 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.
W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 126 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2019 rok, pomiędzy 38 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 428/19 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Diego Król

5 000,00

I stopnia

2

Katarzyna Cuper

5 000,00

I stopnia

3

Kamil Galewski

4 500,00

II stopnia

4

Piotr Zygmunt

4 500,00

II stopnia

5

Bartłomiej Rosiak

4 000,00

II stopnia

6

Eryk Zywert

4 000,00

II stopnia

7

Jakub Sola

4 000,00

II stopnia

8

Jarosław Brodecki

3 500,00

III stopnia

9

Mikołaj Miszczak

3 500,00

III stopnia

10

Mateusz Tyl

3 500,00

III stopnia

11

Marcel Kuropatwa

2 500,00

III stopnia

12

Paweł Śmigiel

2 500,00

III stopnia

13

Natalia Semba

2 500,00

III stopnia

14

Wiktoria Całus

2 500,00

III stopnia

15

Adrian Cisowski

2 500,00

III stopnia

16

Stanisław Roszczyk

2 500,00

III stopnia

17

Bernard Michał Szeliga

2 500,00

III stopnia

18

Adrian Stańdo

2 500,00

III stopnia

19

Wojciech Rżanek

2 500,00

III stopnia

 
Kategoria „student”
 

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Agata Gabryelska

5 000,00

I stopnia

2

Marcin Łukasz Sochal

5 000,00

I stopnia

3

Artur Kacprzyk

4 000,00

II stopnia

4

Grzegorz Kardas

4 000,00

II stopnia

5

Małgorzata Ostrowska

4 000,00

II stopnia

6

Adrian Bartoszek

4 000,00

II stopnia

7

Magda Barańska

4 000,00

II stopnia

8

Stefan Cichosz

3 000,00

III stopnia

9

Bogusława Nowak

3 000,00

III stopnia

10

Katarzyna Krawczyk

3 000,00

III stopnia

11

Katarzyna Chłopaś

3 000,00

III stopnia

12

Aleksandra Przewłoka

3 000,00

III stopnia

13

Michał Pytkowski

3 000,00

III stopnia

14

Rafał Nowakowski

3 000,00

III stopnia

15

Agata Binienda

3 000,00

III stopnia

16

Michał Jan Wrona

3 000,00

III stopnia

17

Paweł Przerywacz

3 000,00

III stopnia

18

Julia Krajewska

3 000,00

III stopnia

19

Zuzanna Nowicka

3 000,00

III stopnia

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking stypendyści uczeń
Ranking stypendyści student
Biogramy stypendystów

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com