Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dwunasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęło 127 wniosków, z których 1 został wycofany przez wnioskodawcę, 9 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożonych zostało 78 aplikacji, w tym 47 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 8 z technikum oraz 23 z zespołów szkół. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 49 wniosków, w tym 38 wniosków zostało złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 14 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 117 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 120.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2018 rok, pomiędzy 35 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku podjął uchwałę Nr 451/18 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Arkadiusz Pospieszny

5 000,00

I stopnia

2

Natalia Kucharczuk

4 500,00

I stopnia

3

Karolina Wilk

4 000,00

II stopnia

4

Laura Wrońska

4 000,00

II stopnia

5

Konrad Krawiec

4 000,00

II stopnia

6

Milena Wilińska

3 500,00

III stopnia

7

Weronika Raducka

3 500,00

III stopnia

8

Artur Krawczyk

3 500,00

III stopnia

9

Bartłomiej Dziedzic

3 000,00

III stopnia

10

Szymon Wilk

3 000,00

III stopnia

11

Joanna Palka

3 000,00

III stopnia

12

Jakub Krzysiak

3 000,00

III stopnia

13

Michał Polewiak

3 000,00

III stopnia

14

Mateusz Paszkiewicz

3 000,00

III stopnia

15

Sebastian Stachecki

2 500,00

III stopnia

16

Jakub Smólski

2 500,00

III stopnia

17

Dawid Grajoszek

2 500,00

III stopnia

18

Paweł Śmigiel

2 500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Mateusz M. Urbaniak

6 000,00

I stopnia

2

Rafał Nowakowski

5 000,00

I stopnia

3

Kamil Ryś

4 000,00

II stopnia

4

Damian Wroński

4 000,00

II stopnia

5

Bogusława Nowak

4 000,00

II stopnia

6

Agata Szymaszkiewicz

4 000,00

II stopnia

7

Patryk Wacławiak

3 000,00

III stopnia

8

Jakub Włodarczyk

3 000,00

III stopnia

9

Paulina Pędziwiatr

3 000,00

III stopnia

10

Krzysztof Olesiejuk

3 000,00

III stopnia

11

Agata Gabryelska

3 000,00

III stopnia

12

Arkadiusz Michalak

3 000,00

III stopnia

13

Dawid Zawadzki

3 000,00

III stopnia

14

Ewelina Piguła

3 000,00

III stopnia

15

Paweł Czapski

3 000,00

III stopnia

16

Filip Mikołajczyk

3 000,00

III stopnia

17

Michał Bystrzejewski

3 000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking stypendystów uczeń
Ranking stypendystów student
Biogramy stypendystów

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com