Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1400/17 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Ewa Bloom Kwiatkowska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Dariusz Mikołajczyk

Uniwersytet Łódzki

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Justyna Chałubińska-Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Joanna Borowczyk

Politechnika Łódzka

Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Emil Sowiński

Uniwersytet Łódzki

Pokolenie WFO

praca magisterska

3 000,00 zł

6

Marta Klosse

Politechnika Łódzka

Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji

praca magisterska

3 000,00 zł

7

Kamila Sawczuk

Uniwersytet Łódzki

Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów

praca magisterska

3 000,00 zł

8

Anna Wójcikowska

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego

praca magisterska

3 000,00 zł

9

Martyna Aleksandrowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.

praca magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 27 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 16 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 4 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (22), a następnie obszaru nauk: technicznych (21), o zdrowiu i medycznych (6), przyrodniczych i ścisłych (5) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 15 rozpraw doktorskich, 23 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVIII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Ewa Bloom Kwiatkowska „Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Dariusz Mikołajczyk„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Justyna Chałubińska- Fendler - „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Joanna Borowczyk - „Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Emil Sowiński„Pokolenie WFO "
Marta Klosse „Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Kamila Sawczuk „Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
Anna Wójcikowska „Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Martyna Aleksandrowicz „Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele. Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com