Stypendyści naukowi i artystyczni Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017 nagrodzeni !

W dniu 19 czerwca 2017 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy w roku 2017 otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zaproszonych gości powitała Pani Małgorzata Kania – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na uroczystości byli obecni: Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan prof. dr hab. Tomasz Cieślak – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, Pan dr hab. inż. Witold Pawłowski – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki – Pełnomocnik Rektora ds. Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pan Jarosław Pawlicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, nagrodzeni stypendyści wraz z rodzicami oraz nauczycielami.

Podczas uroczystości Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczyli listy gratulacyjne 53 stypendystom naukowym i artystycznym, którzy w roku 2017 zostali wsparci dofinansowaniem w łącznej kwocie 182 000 zł. Stypendia artystyczne otrzymało 22 najzdolniejszych uczniów i studentów szkół artystycznych. W gronie osób nagrodzonych stypendiami naukowymi znalazło się 16 osób w kategorii „uczeń” oraz 15 w kategorii „student”.

Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.

Uroczystość była także okazją do wręczenia listu gratulacyjnego dla Rodziców Mateusza i Tomasza Orłowskich – dwóch tegorocznych stypendystów Marszałka Województwa Łódzkiego. Pan Mateusz Orłowski uzyskał stypendium naukowe III stopnia w kategorii „uczeń” natomiast jego brat Tomasz Orłowski, jako uczeń szkoły muzycznej został tegorocznym laureatem stypendium artystycznego.

W trakcie uroczystości wyróżniono również Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie szkoły od wielu lat zostają czołowymi laureatami stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego. List gratulacyjny odebrał Dyrektor I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim – Pan Henryk Michalski.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych nastąpiła część artystyczna. Uroczystość uświetniły występy artystyczne tegorocznych stypendystek - uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi: Marceliny Sztekmiler - uczennicy dr hab. Magdaleny Kling-Fender, Anieli Milali - uczennicy mgr Małgorzaty Sztern-Dana oraz Zofii Janiak - uczennicy mgr Doroty Szyszkowskiej-Janiak.

Województwo Łódzkie już od 2007 roku wyróżnia uczniów i studentów, którzy osiągają znaczące sukcesy na polu nauki i sztuki. Dotychczas sfinansowano stypendia o wartości 2 232 488 zł, trafiły one do 503 osób.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.

Tegoroczni Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego:

Laureaci stypendiów naukowych:

W kategorii „student”

Stypendia I stopnia otrzymały:

1.    Klaudia Klimaszewska
2.   
Justyna Wojtasik

Stypendia II stopnia otrzymały:

1.      Olga Zuchora
2.     
Hanna Makowska
3.     
Paula Zdanowicz
4.     
Agata Gabryelska

Stypendia III stopnia otrzymali:

1.    Kamil Rychlewicz
2.   
Katarzyna Grabarczyk
3.   
Aleksandra Likońska
4.   
Paula Mierzejewska
5.   
Anna Puła
6.   
Dominik Banat
7.   
Mieszko Pniewski
8.   
Mateusz Marynowski
9.   
Łukasz Mateusiak

W kategorii „uczeń”

Stypendium I stopnia otrzymała:

1. Anna Łeń

Stypendia II stopnia otrzymali:

1.    Jan Kociniak
2.   
Kamil Galewski
3.   
Paweł Rogowski

Stypendia III stopnia otrzymali:

1.    Piotr Żuber
2.   
Filip Kościsty
3.   
Kaja Gruntkowska
4.   
Mateusz Orłowski
5.   
Tomasz Olszowiak
6.   
Franciszek Viscardi
7.   
Mieszko Zimny
8.   
Aleksandra Trachta
9.   
Mateusz Markun
10. 
 Artur Sobczyk
11. 
 Mariusz Myszor
12. 
 Kaja Stelmaszewska

Laureaci stypendiów artystycznych:

W kategorii „uczeń” stypendia artystyczne otrzymali:

Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia:

  1. Adam Antkowiak
  2. Tomasz Orłowski
  3. Julian Weilandt
  4. Szymon Zawadzki
  5. Zofia Janiak
  6. Aniela Milala
  7. Marcelina Sztekmiler
  8. Patrycja Ulańska

Student Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi:
Dominik Domińczak

Uczniowie szkół baletowych:

1.   Natalia Augustyniak
2.  
Kasper Górczak
3.  
Hanna Szychowicz

Stypendyści reprezentujący sztuki wizualne:

1.   Sonia Skowronek
2.  
Jakub Kajetan Kazimierczak
3.  
Martyna Szymańska
4.  
Aleksandra Jędryka
5.  
Karina Promny
6.  
Maria Krasnodębska
7.  
Tomasz Frasoński
8.  
Zuzanna Morawska

Sztuki teatralne reprezentował:
1.    Marta Maria Wiśniewska

W kategorii „młody twórca” stypendium artystyczne otrzymał:
1.    Maksym Ostrowski

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com