Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia, z których 6 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych. W kategorii „uczeń” złożone zostały 52 aplikacje, w tym 38 wpłynęło z liceów ogólnokształcących oraz 14 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 52 wnioski, w tym 37 wniosków złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok, pomiędzy 31 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Łeń Anna

5.000,00

I stopnia

2

Kociniak Jan

4.000,00

II stopnia

3

Galewski Kamil

4.000,00

II stopnia

4

Rogowski Paweł

4.000,00

II stopnia

5

Żuber Piotr

3.500,00

III stopnia

6

Kościsty Filip

3.500,00

III stopnia

7

Gruntkowska Kaja

3.000,00

III stopnia

8

Orłowski Mateusz

3.000,00

III stopnia

9

Olszowiak Tomasz

3.000,00

III stopnia

10

Viscardi Franciszek

3.000,00

III stopnia

11

Zimny Mieszko

3.000,00

III stopnia

12

Trachta Aleksandra

2.500,00

III stopnia

13

Markun Mateusz

2.500,00

III stopnia

14

Sobczyk Artur

2.500,00

III stopnia

15

Myszor Mariusz

2.500,00

III stopnia

16

Stelmaszewska Kaja

2.500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Nazwisko i imię stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Klimaszewska Klaudia

6.000,00

I stopnia

2

Wojtasik Justyna

6.000,00

I stopnia

3

Zuchora Olga

5.000,00

II stopnia

4

Makowska Hanna

5.000,00

II stopnia

5

Zdanowicz Paula

5.000,00

II stopnia

6

Gabryelska Agata

5.000,00

II stopnia

7

Rychlewicz Kamil

3.500,00

III stopnia

8

Grabarczyk Katarzyna

3.500,00

III stopnia

9

Likońska Aleksandra

3.500,00

III stopnia

10

Mierzejewska Paula

3.000,00

III stopnia

11

Puła Anna

3.000,00

III stopnia

12

Banat Dominik

3.000,00

III stopnia

13

Pniewski Mieszko

3.000,00

III stopnia

14

Marynowski Mateusz

3.000,00

III stopnia

15

Mateusiak Łukasz

3.000,00

III stopnia

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking stypendystów uczeń
Ranking stypendystów student

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com