Archiwum - stypendia naukowe


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziewiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tym roku zgłoszono 123 wnioski o stypendia.
W kategorii „uczeń” złożonych zostało 80 aplikacji, w tym 50 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 29 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 z technikum. Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 43 wnioski, w tym 37 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 28 kwietnia 2015 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 118 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 100.000,000 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2015 rok, pomiędzy 29 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę Nr 478/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium

Stopień stypendium

1

Jurek Joanna

5.000,00

I stopnia

2

Burczyński Rafał

5.000,00

I stopnia

3

Łeń Anna

5.000,00

I stopnia

4

Walczak Mateusz

4.000,00

II stopnia

5

Lewandowski Michał Jan

4.000,00

II stopnia

6

Rogowski Paweł

4.000,00

II stopnia

7

Barańska Magda

4.000,00

II stopnia

8

Żuber Piotr

2.500,00

III stopnia

9

Jurek Oliwia

2.500,00

III stopnia

10

Przybyszewski Wojciech

2.500,00

III stopnia

11

Błaszczyk Anna

2.500,00

III stopnia

12

Dubiak Agata

2.500,00

III stopnia

13

Koman Klaudia

2.500,00

III stopnia

14

Justyński Dawid

2.500,00

III stopnia

15

Fesiuk Aleksandra

2.500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium

Stopień stypendium

1

Szczurski Marcin

5.000,00

I stopnia

2

Stawiski Konrad

5.000,00

I stopnia

3

Strzałka Alicja

4.000,00

II stopnia

4

Miązek Nina

4.000,00

II stopnia

5

Pawłowicz Ewa

4.000,00

II stopnia

6

Piechocki Krzysztof

4.000,00

II stopnia

7

Zieliński Rafał

4.000,00

II stopnia

8

Opara Bartosz

4.000,00

II stopnia

9

Kania Sławomir

2.500,00

III stopnia

10

Pacholski Piotr

2.500,00

III stopnia

11

Witczak Adrian

2.500,00

III stopnia

12

Grabarz Paulina

2.500,00

III stopnia

13

Gonciarz Weronika

2.500,00

III stopnia

14

Tomczyk Przemysław

2.500,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy_stypendyści 2015


Łódzkie nagradza najzdolniejszych!
IX edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

9 lutego 2015 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki prawne
4.      nauki matematyczne
5.      nauki fizyczne
6.      nauki chemiczne
7.      nauki biologiczne
8.      nauki o Ziemi
9.      nauki techniczne
10.    nauki medyczne
11.    nauki farmaceutyczne

Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 9 lutego do 6 marca 2015 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę  internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek_uczeń
Wniosek_student
Sprawozdanie
 


Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodzeni !


W dniu 16 czerwca 2014 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie Marszałka Witolda Stępnia z młodymi mieszkańcami województwa łódzkiego, którzy w tym roku otrzymali stypendia naukowe i artystyczne.
 
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Pani Anna Rabiega - Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Bożena Ziemniewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – Prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Jarosław Płuciennik - Prorektor ds. Programów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Anna Jegier – Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pani Danuta Zakrzewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty.
 
Podczas uroczystości Marszałek Witold Stępień i Przewodnicząca Anna Rabiega wręczyli listy gratulacyjne 58 stypendystom, którzy w 2014 r. zostali wsparci dofinansowaniem w łącznej kwocie 367 500 zł. Wśród nagrodzonych znalazło się 36 osób, które otrzymały stypendia naukowe, w  tym 16 w kategorii „student” i 20 w kategorii „uczeń”. Po raz drugi Marszałek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. To specjalny program stypendialny wspierający młodych łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju regionu. W tym roku złożonych zostało 109 wniosków, z czego przyznano 9 stypendiów o łącznej wartości 150 000 zł. W gronie osób nagrodzonych stypendiami artystycznymi znalazły się 2 osoby wyróżnione w kategorii „młody twórca” oraz 11 w kategorii „uczeń”. Łączna kwota przyznanych stypendiów artystycznych to 90 000 zł.
Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych nastąpiła część artystyczna, w trakcie której swoje zdolności zaprezentowali laureaci stypendiów artystycznych.
Województwo Łódzkie od 2007 roku wyróżnia uczniów i studentów, którzy osiągają znaczące sukcesy na polu nauki i sztuki. Dotychczas sfinansowano stypendia o wartości 2 050 488 zł, trafiły one do 382 osób.
Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.
Tegoroczni Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego:

 
Laureaci stypendiów artystycznych:
w kategorii „młody twórca”:
1. Joanna Świniarska
2. Borys Kosmynka

 
W kategorii „uczeń”:
Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia:
1.    Bartosz Maniecki
2.    Gustaw Klubczewski
3.    Bartosz Skibiński

 
Studenci Akademii Muzycznych:
1.    Justyna Skatulnik
2.    Przemysław Wojciechowski

Uczniowie szkół baletowych:
1.    Emilia Sambor
2.    Mariusz Morawski

Stypendyści reprezentujący sztuki wizualne:
1.    Justyna Apolinarzak
2.    Katarzyna Parejko
3.    Katarzyna Stręk
4.    Sabina Świątkowska

 
Laureaci stypendiów naukowych:
W kategorii „student”
Stypendium I stopnia otrzymali:
1.    Dawid Miśkowiec
2.    Bartłomiej Tomasik
 

Stypendia II stopnia otrzymali:
1.    Dariusz Pawełczak
2.    Marcin Grzegorz Braun
3.    Anna Stefaniuk
4.    Marcin Włodarczyk
5.    Beata Małachowska

 
Stypendia III stopnia otrzymali:
1.    Aleksandra Sobolewska
2.    Sliman Jakub El-Fara
3.    Anna Stańczyk
4.    Ewelina Wileńska
5.    Tomasz Adrianowski
6.    Małgorzata Gałka
7.    Nina Miązek
8.    Greta Utecht
9.    Michał Maciejewski

 
W kategorii „uczeń”
Stypendia I stopnia otrzymali:
1.    Michał Figlus
2.    Adrianna Traczyk
3.    Monika Hałaczkiewicz

 
Stypendia II stopnia otrzymali:
1.    Joanna Horbaczewska
2.    Maria Olejnik
3.    Kamil Rychlewicz
4.    Marta Wilińska

 
Stypendia III stopnia otrzymali:
1.    Adam Napieralski
2.    Joanna Suder
3.    Oliwia Kacprzak
4.    Justyna Orman
5.    Wojciech Lipiński
6.    Kamil Rybak
7.    Anna Wiktorowicz
8.    Bartosz Herczyk
9.    Krystian Sipiński
10.  Michał Basiuras
11.  Wiktor Szadowiak
12.  Katarzyna Nowaczyk
13.  Bartosz Kucharski

 
Laureaci stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców:
1.    Agata Skwarczyńska
2.    Katarzyna Znajdek
3.    Aleksandra Sowińska
4.    Marika Ziemba
5.    Marta Sobczak
6.    Małgorzata Jabłońska
7.    Dorota Kamińska
8.    Zofia Brzozowska
9.    Piotr Zelga

Patronat medialny: Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich Opisy sylwetek Laureatów

 


 Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!
 
Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz ósmy nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tym roku zgłoszono 80 wniosków o stypendia, 4 z nich zostały odrzucone ze względów formalnych, a 1 został wycofany przez wnioskodawcę, który złożył więcej wniosków niż dopuszcza Regulamin. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 41 aplikacji, w tym 32 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, a 9 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 39 wniosków, w tym 31 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 22 kwietnia 2014 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 75 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 127 000,000 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2014 rok, pomiędzy 36 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 roku podjął uchwałę Nr 510/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Imię i nazwisko Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Michał Figlus 5.000,00 I stopnia
2 Adrianna Traczyk 5.000,00 I stopnia
3 Monika Hałaczkiewicz 5.000,00 I stopnia
4 Joanna Horbaczewska 4.500,00 II stopnia
5 Maria Olejnik 4.000,00 II stopnia
6 Kamil Rychlewicz 4.000,00 II stopnia
7 Marta Wilińska 4.000,00 II stopnia
8 Adam Napieralski 3.000,00 III stopnia
9 Joanna Suder 3.000,00 III stopnia
10 Oliwia Kacprzak 2.500,00 III stopnia
11 Justyna Orman 2.500,00 III stopnia
12 Wojciech Lipiński 2.500,00 III stopnia
13 Kamil Rybak 2.500,00 III stopnia
14 Anna Wiktorowicz 2.500,00 III stopnia
15 Bartosz Herczyk 2.500,00 III stopnia
16 Krystian Sipiński 2.500,00 III stopnia
17 Michał Basiuras 2.500,00 III stopnia
18 Wiktor Szadowiak 2.000,00 III stopnia
19 Katarzyna Nowaczyk 2.000,00 III stopnia
20 Bartosz Kucharski 2.000,00 III stopnia
 

 
 
Kategoria „student”

Lp. Imię i nazwisko Kwota przyznanego stypendium Stopień stypendium
1 Dawid Miśkowiec 6.000,00 I stopnia
2 Bartłomiej Tomasik 6.000,00 I stopnia
3 Dariusz Pawełczak 5.000,00 II stopnia
4 Marcin Grzegorz Braun 5.000,00 II stopnia
5 Anna Stefaniuk 5.000,00 II stopnia
6 Marcin Włodarczyk 5.000,00 II stopnia
7 Beata Małachowska 5.000,00 II stopnia
8 Aleksandra Sobolewska 4.000,00 III stopnia
9 Sliman Jakub El-Fara 4.000,00 III stopnia
10 Anna Stańczyk 3.000,00 III stopnia
11 Ewelina Wileńska 3.000,00 III stopnia
12 Tomasz Adrianowski 3.000,00 III stopnia
13 Małgorzata Gałka 2.500,00 III stopnia
14 Nina Miązek 2.500,00 III stopnia
15 Greta Utecht 2.500,00 III stopnia
16 Michał Maciejewski 2.500,00 III stopnia

 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 


Łódzkie nagradza najzdolniejszych! 
VIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
 

6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki matematyczne
4.    nauki fizyczne
5.    nauki chemiczne
6.    nauki biologiczne
7.    nauki o Ziemi
8.    nauki techniczne
9.    nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Maria Macnar, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin –pobierz 
Wniosek „uczeń”
Wniosek „student”
Sprawozdanie

 


Stypendia dla uczniów i studentów przyznane!

W tym roku miała miejsce 7. edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, w których wyróżniani są uczniowie i studenci z regionu łódzkiego, osiągający znaczące sukcesy na polu nauki. W tegorocznej edycji do Departamentu Kultury i Edukacji wpłynęło 95 wniosków, z których 2 zostały wycofane przez wnioskodawców, którzy złożyli więcej wniosków niż zezwala na to Regulamin natomiast 5 zgłoszeń odrzucono z przyczyn formalnych. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 61 aplikacji, z czego 46 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, a 15 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 34 wnioski złożone przez: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi.

30 kwietnia 2013 roku Komisja Stypendialna, dokonująca oceny merytorycznej wniosków, zarekomendowała 43 osoby do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego 21 maja 2013 r., zgodnie z propozycją Komisji, podjął uchwałę nr 651/13 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie o łącznej kwocie 150 tys. zł przyznano następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium

Stopień stypendium

1

Dziubecka Helena

7 000,00

I stopnia

2

Motyka Kamil

5 000,00

I stopnia

3

Rychlewicz Kamil

5 000,00

I stopnia

4

Joanna Michalina Jurek

4 000,00

II stopnia

5

Szadowiak Wiktor

4 000,00

II stopnia

6

Dzięcielski Mateusz

4 000,00

II stopnia

7

Rajchelt Balbina

4 000,00

II stopnia

8

Jankowski Piotr

4 000,00

II stopnia

9

Wilińska Marta

3 000,00

III stopnia

10

Placzyński Jakub

3 000,00

III stopnia

11

Dulikowski Piotr

3 000,00

III stopnia

12

Król Adrian

3 000,00

III stopnia

13

Uchman Patryk

3 000,00

III stopnia

14

Jurkowski Piotr

3 000,00

III stopnia

15

Sipa Justyna

3 000,00

III stopnia

16

Dubiak Agata

3 000,00

III stopnia

17

Tomczak Monika

3 000,00

III stopnia

18

Augustyniak Mateusz

3 000,00

III stopnia

19

Mączyński Jakub

3 000,00

III stopnia

20

Zawierucha Anna

3 000,00

III stopnia

21

Nykiel Kosma

3 000,00

III stopnia

22

Bartylak Maciej

3 000,00

III stopnia

23

Gontarek Magdalena

3 000,00

III stopnia

24

Kwapisiewicz Damian

3 000,00

III stopnia

25

Tomaszek Jakub

3 000,00

III stopnia

26

Karpiński Łukasz

3 000,00

III stopnia

27

Szczeciński Łukasz

3 000,00

III stopnia

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którym przyznano stypendium reprezentują w większości Łódź (8) oraz następujące powiaty: tomaszowski (4), kutnowski (3), piotrkowski (3), radomszczański (3) sieradzki (2), bełchatowski (2), wieluński (1) i łódzki wschodni (1).

Kategoria „student”

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Kwota przyznanego stypendium

Stopień stypendium

1

Zasina Jakub

6 000,00

I stopnia

2

Stefaniuk Anna

6 000,00

I stopnia

3

Maciejewski Michał

4 000,00

II stopnia

4

Kobusiewicz Aleksandra

4 000,00

II stopnia

5

Kawińska Anna

3 000,00

III stopnia

6

Rachalewski Michał

3 000,00

III stopnia

7

Wiączek Paulina

3 000,00

III stopnia

8

Włodarczyk Katarzyna

3 000,00

III stopnia

9

Bobeff Ernest

3 000,00

III stopnia

10

Marcin Grzegorz Braun

3 000,00

III stopnia

11

Stachniuk Justyna

3 000,00

III stopnia

12

Berkan Aleksandra

3 000,00

III stopnia

13

Gadawski Piotr

3 000,00

III stopnia

14

Podgórski Michał

3 000,00

III stopnia

15

Bartosiak Marcin Łukasz

3 000,00

III stopnia

16

Kawiński Andrzej

3 000,00

III stopnia


Wśród osób wytypowanych do przyznania nagród znalazło się 8 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 5 z Uniwersytetu Łódzkiego, 2 z Politechniki Łódzkiej oraz 1 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Reprezentują oni nauki: medyczne (7), biologiczne (3), chemiczne (2), społeczne (2), ekonomiczne (1) i techniczne (1).


Wszystkim stypendystom gratulujemy!

 


 

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!

13 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1. nauki społeczne
2. nauki ekonomiczne
3. nauki matematyczne
4. nauki fizyczne
5. nauki chemiczne
6. nauki biologiczne
7. nauki o Ziemi
8. nauki techniczne
9. nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu 150 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 13 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wydział Edukacji
tel. 042 291-98-37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wniosek – uczeń
Wniosek – student
Sprawozdanie

 

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com