Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim nagrodzeni !

W dniu 23 października 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP – Elżbieta Królikowska - Kińska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego - Anna Rabiega, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – prof. dr hab. Janusz Maria Tylman.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Nagrody w imieniu Marszałka laureatom oraz promotorom nagrodzonych prac wręczyła Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska oraz Pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która przypomniała, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz szesnasty a łączna ich kwota to ponad 568 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 54, Politechniki Łódzkiej – 28, Uniwersytetu Medycznego – 14 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 8 prac.

Laureatami tegorocznej XVI edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
1.     dr hab. Lidia Groeger- Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego”

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n med. Agnieszka Głowacka– Katedra Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego”

2.    dr inż. Sylwester Pawęta-  Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC”

3.    dr Anna Staszewska– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi"

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Filip Gabriel Pudło– Katedra Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za pracę magisterską:
„Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego"

2.    Patrycja Dyba– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę dyplomową:
„Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej"

3.    Konrad Banaś– Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
"Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950 "

Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVI edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:

Lidia Groeger- Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Agnieszka Głowacka- Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Sylwester Pawęta- Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC
Anna Staszewska- Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi
Filip Gabriel Pudło- Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego
Patrycja Dyba- Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej
Konrad Banaś- Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com