Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1088/15 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 1 praca magisterska oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Lidia Groeger

Uniwersytet Łódzki

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

rozprawa habilitacyjna

15 000,00 zł

2

Agnieszka Głowacka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Sylwester Pawęta

Politechnika Łódzka

Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Anna Staszewska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Filip Gabriel Pudło

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Patrycja Dyba

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Konrad Banaś

Uniwersytet Łódzki

Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 36 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 18 z Politechniki Łódzkiej, 5 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 6 rozpraw habilitacyjnych, 24 rozpraw doktorskich, 27 magisterskich i 8 dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XVI edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.

Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVI edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Lidia Groeger- Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Agnieszka Głowacka- Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Sylwester Pawęta- Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC
Anna Staszewska- Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi
Filip Gabriel Pudło- Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego
Patrycja Dyba- Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej
Konrad Banaś- Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com